Kroatiska Riksförbundet Sverige
Ordförande:
Diana Vukušić
mobil: 070-430 14 38
info@kroatiskariksforbundet.se

Kroatiens ambassad i Stockholm:
Adress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm
Öppettider: måndag – Fredag 10-12
Telefon: 08 440 52 80
Fax: +46 8 678 8320
vrhstock@mvep.hr

Kroatiens ambassad i Stockholm