KF: Kroatisk förening (allmänna aktiviteter)

KF Dubrovnik – Södertälje
Värdsholmsgatan 24,SE-151 32 Södertälje
(KP): Mato Pavlović / Darko Mucić
(KP/tel): 0736-732400 / 070-191898
Grundad år: 1991
Email: matopavlovic1@outlook.com
darko@weda.se

KF Croatia
Norrängsgatan 2 A,SE- 591 39 Motala
(KP): Mario Savarin
(KP/tel): 0141-53295, 073-9090528
Grundad år: 1991
Email: mario@savarin.se

KF Adriatic
c/o Zoran Katana
Hagtornstigen 12, SE- 461 43 Trollhättan
(KP): Zoran Katana
(KP/tel): 073-686 23 87
Grundad år: 1998
Email: katana60@icloud.com

KF Croatia – K.  Zrinski
Kortedala Idrottsväg 15,SE- 415 37 Göteborg
(KP): Ante Lijić
(FL/tel): 031-431010
Grundad år: 1971 (1968)
Email: info@croatia.se

KF Jadran
Nissavallen, SE- 332 38 Gislaved
(KP): Božo Botić, Davor Smoljan
(KP/tel): 0763-495212, 070-6385679
Grundad år: 1991
Email: boticb@hotmail.com
davorsmoljan73@gmail.com
hrvatskidomjadran@hotmail.se

KF Croatia
c/o Mario Mikulić
Bangårdsgatan 101, SE- 331 35  Värnamo
(KP): Mario Mikulić
(KP/tel): 070-680 83 84
Grundad år: 1998            
Email: croatia.vernamo@hotmail.com

KF Kune
c/o Stipo Mirković
Skungalidsvägen 40, SE-571 34 Nässjö
(KP): Stipo Mirković
(KP/tel): 070-586 31 68
Grundad år: 1998  
Email: stipomirkovic@outlook.com

KF Knez Branimir
c/o Marija Bašić
Påskvägen 21, SE- 352 61 Växjö
(KP): Marija Bašić
(KP/tel): 0470-62235
Grundad år: 1979
Email: matoprgomet@hotmail.se


KF Ivan Meštrović
c/o Ivan Gorupec
Relävägen 2,SE-722 24 Västerås
(KP): Ivan Obrovac
(KP/tel): 070- 382 08 70
Grundad år: 1998
Email: Ivan.mestrovic@live.se
ivan.obrovac@hotmail.com

KF Vrbas
c/o Vlatko Milić
Tröskaregatan 12,SE-583 34 Linköping
(KP): Vlatko Milić
(KP/tel): 073-6885934
Grundad år: 2019
Email: hdvrbas@gmail.com